Regulamin "S-auto twoim mikołajem"

REGULAMIN

S-Auto Twoim Mikołajem!

§1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Firma Parts-Team sp. z o.o. sp.k. znajdująca się pod adresem:

Krakowska 145, 50-428 Wrocław.

2. Czas trwania konkursu zaplanowany jest na okres od 01.11.2021 do 6.12.2021, podczas gdy zgłoszenia można przesyłać do godziny 12:00, dnia 03.12.2021.

3. Firma Parts-Team sp. z o. o. sp. k. jest zobligowana do wydania wygranym nagrody do 06.12.2021r.

pod warunkiem,że będzie to możliwe do zrealizowania.

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym

w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§2

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Podstawowym warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest legalne posiadanie naklejki oraz dokumentu sprzedaży spełniającego następujące warunki:-Wykonanie zakupu na kwotę równą lub przekraczającą

150zł brutto w okresie 01.11.2021-03.12.2021.

2. Zdjęcie musi spełniać następujące warunki:

a) przedmiotem fotografowanym musi być pojazd silnikowy, przeznaczony do przemieszczania przynajmniej 1 osoby,

b) fotografowany pojazd musi posiadać na sobie naklejoną naklejkę „S-Auto” będąca warunkiem

wzięcia udziału w konkursie,

c) zamieszczenie fotografii (spełniającej warunki z §2 pk.2) w komentarzu na stroniehttps://m.facebook.com/s.auto.skleppod postem dotyczącym konkursu, w terminie do 03.12.2021,

d) bycie autorem zamieszczonego zdjęcia,

e) zdjęcie nie może być wulgarne, nosić charakteru seksualnego, nie reprezentować agresji, rasizmu, pedofilii, znęcania się nad zwierzętami.

§3

Zasady konkursu i nagrody

1. Przedmiotem konkursu jest umieszczenie zdjęcia spełniającego warunki z §2 jako komentarza do postu na stronie wspomnianej w §2 pkt. 3.

2. Nagrody należą się trzem uczestnikom konkursu którzy do końca dnia 03.12.2021:

a) zdobędą przy swoim zdjęciunajwiększą ilość reakcji,

b) polubią stronę S-Auto oraz udostępnią na swoim koncie post dotyczący konkursu.

3. Nagrodąjest możliwość odebrania dowolnego towaru oferowanego przez firmę

Parts-Team sp. z o.o. sp.k o wartości odpowiadającej zajętemu miejscu, jakimi są:

a) zajęcie pierwszego miejsca 1500zł brutto,

b) zajęcie drugiego miejsca 900zł brutto,

c) zajęcie trzeciego miejsca 600zł.

§4

Postanowienia ogólne

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Formularz kontaktowy

Masz pytania? Wyślij je do nas - odpowiemy!